FINEAMIN 06

su-aritma-kimyasallari
Demineralize su kullanılan buhar sistemlerinde korozyon ve depozit/birikim
önleyici kimyasal.
FİNEAMİN serisi ürünler 4. Kuşak ıslah programları olarak adlandırılan film yapıcı aminlerden oluşan bir ürün bütünüdür ve en son
teknoloji ıslah programı olarak verilmektedir.
FİNEAMİN 06 ürününün içerisinde kazan suyunda hiçbir bileşen yoktur.Dolayısıyla kazan iletkenliğini diğer kimyasallarda olduğu
gibi arttırmazlar. Fineamin 06 dozajına başlanmasından hemen sonra kazan iletkenlikleri hemen düşer, blöflerin önemli oranda
kısılmasına olanak tanır ve daha yüksek kazan konsantrasyonlarında çalışma olanağı sağlanır.
Bu durumda elde edilen su ve enerji tasarrufu her zaman için Fineamin 06 ürününe ödenen bedelin çok üzerindedir.Uygulamaya
başlanmasıyla birlikte kendini amorti eden piyasadaki tek kazan ıslah kimyasalıdır.
Metal yüzeylerde koruyucu film tabakası oluşturan film yapıcı aminler, asit korozyonunu önleyen nötralize edici aminler ve kazan
suyunda depozit ve birikim oluşumunu engelleyen dispersantlardan oluşan ve tek dozaj yerinden beslenerek sistemi komple koruma
altına alan bileşenlerden oluşmaktadır.
Ana aktif bileşen olan poliaminler uçuculuklarından dolayı bütün sisteme yayılıp yüzeylerde koruyucu tabaka oluşturduktan sonra
fazlası kondens ile geri döndüğünden Fineamin serisi ürünlerde dozaj kazan besi suyu bazında değil takviye su bazında yapılmaktadır.
Dolayısı ile kondens dönüş miktarı ne denli çoksa ıslah program maliyeti o denli düşük olur.
Poliaminlerin tutunabilmesi için çıplak metal yüzeyi gerektiğinden önceden yüzeylerde biriken silika, sertlik, demir vb. depozitlerin
dökülmesine neden olur.Bu durum en belirgin şeklinde Fineamin dozajının başlamasından sonraki ilk 1-2 hafta içerisinde kazan suyu
ve kondens analizlerinde bu değerlerin yüksek okunmasıyla görülür.Bu durum mevcut diğer hiçbir üründe bu şekilde net olarak
görülmez.
Korozyon önleme mekanizması sudaki çözünmüş oksijen miktarından bağımsız gerçekleştiği gibi özellikle kondens dönüşte sıkça
görülen ph düşüklüklerine karşıda tampon oluşturacak yapıdadır. Sorunlu işletmelerde kondens ph düşüklüğü ile görülen ani krozyon
dolayısı ile demir artışları Fineamin ıslahında en alt düzeydedir.
Kazan içerisinde çalışan dispersantlar ise takviye su ile gelecek olan olası sertlik kaçakları ile yumuşatma sisteminin tutamadığı
silikayı ve sistemden gelen demirin askıda tutulması için kullanılır ve kazan blöfleri ile atılır. Fineamin serisi ürünler asla kostik
içermediğinden kazan içinde kostik birikimine neden olmazlar, dolayısı ile kostik korozyonu ileliteratürde ‘ kostik kırılganlığı ‘
olarak adlandırılan sorunlara neden olmaz.
Kimyasal Özellikleri :
Diğer özellikler için Malzeme Güvenlik Formlarına bakınız
Zehirlilik Bilgisi :
2000 mg/kg’ dan yüksek LD50 değeri ile pazardaki diğer ürünlerin tamamına yakınından daha az zehirlilik etkisine sahip olması ile
ayrılır.Diğer zehirlilik bigisi ve çevresel etkiler için ürün Malzeme Güvenlik Formuna bakınız.
Dozaj :
Demineralize su kalitesi ile sistemdeki mevcut kirliliklerin düzeyine bağlı olarak dozaj değişebilir.Temizlik etkisinin sistemde soru
yatmaması için başlangıç dozajı düşük tutulabilir.Bu tür bilgiler için firmamız teknik danışmanlarımıza yada bölge bayilerimizdeki
yetkili kişilere başvurunuz.
Analiz :
Besleme suyu, kazan suyu ve kondens de Fineamin miktarı basit bir analiz kiti yada spektrofotometrik yöntemleölçülebilir.Ancak
temel korozyon takibi, ürün aktif bileşeni ile değil sistem genelinde demir analizleri ile yapılır.
Ambalaj :
60 ve 210 kg’lık polietilen variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır.