FINEAMIN 15

su-aritma-kimyasallari
Yumuşak su kullanan buhar sistemlerin korozyon ve depozit/birikim önleyici kimyasal
FİNEAMİN serisi ürünler 4. Kuşak ıslah programları olarak adlandırılan film yapıcı aminlerden oluşan bir ürün
bütünüdür ve en son teknoloji ıslah programı olarak verilmektedir. Metal yüzeylerde koruyucu film tabakası oluşturan
film yapıcı aminler, asit korozyonunu önleyen nötralize edici aminler ve kazan suyunda depozit ve birikim oluşumunu
engelleyen dispersantlardan oluşan ve tek dozaj yerinden beslenerek sistemi komple koruma altına alan ürünlerden
oluşmaktadır. Ana aktif bileşen olan poliaminler uçuculuklarından dolayı bütün sisteme yayılıp yüzeylerde koruyucu
tabaka oluşturduktan sonra fazlası kondens ile geri döndüğünden Fineamin serisi ürünlerde dozaj kazan besi suyu
bazında değil takviye su bazında yapılmaktadır. Dolayısı ile kondens dönüş miktarı ne denli çoksa ıslah program
maliyeti o denli düşük olur. Poliaminlerin tutunabilmesi için çıplak metal yüzeyi gerektiğinden önceden yüzeylerde
biriken silika, sertlik, demir vb.depozitlerin dökülmesine neden olur.Bu durum en belirgin şeklinde Fineamin dozajının
başlamasından sonraki ilk 1-2 hafta içerisinde kazan suyu ve kondens analizlerinde bu değerlerin yüksek okunmasıyla
görülür.Bu durum mevcut diğer hiçbir üründe bu şekilde net olarak görülmez. Korozyon önleme mekanizması sudaki
çözünmüş oksijen miktarından bağımsız gerçekleştiği gibi özellikle kondens dönüşte sıkça görülen ph düşüklüklerine
karşıda tampon oluşturacak yapıdadır. Sorunlu işletmelerde kondens ph düşüklüğü ile görülen ani krozyon – dolayısı
ile demir – artışları Fineamin ıslahında en alt düzeydedir. Kazan içerisinde çalışan dispersantlar ise takviye su ile
gelecek olan olası sertlik kaçakları ile yumuşatma sisteminin tutamadığı silikayı ve sistemden gelen demirin askıda
tutulması için kullanılır ve kazan blöfleri ile atılır. Fineamin serisi ürünler asla kostik içermediğinden kazan içinde
kostik birikimine neden olmazlar, dolayısı ile kostik korozyonu ile literatürde ‘ kostik kırılganlığı ‘ olarak adlandırılan
sorunlara neden olmaz.
Kimyasal Özellikleri
Yapı : Sıvı
Renk : Renksizden sarımsıya
Koku : Amin gibi
Yoğunluk : 1,05 gr/cm3 ( 20 OC )
PH : 12,5 ( 25 OC )
Çözünürlük : Suda çözünür Diğer özellikler için Malzeme Güvenlik Formlarına bakınız
Zehirlilik Bilgisi : 2000 mg/kg’ dan yüksek LD50 değeri ile pazardaki diğer ürünlerin tamamına yakınından daha az
zehirlilik etkisine sahip olması ile ayrılır.Diğer zehirlilik bigisi ve çevresel etkiler için ürün Malzeme Güvenlik
Formuna bakınız.
Dozaj : Yumuşak su kalitesi ve silika içeriği ile sistemdeki mevcut kirliliklerin düzeyine bağlı olarak dozaj
değişebilir.Temizlik etkisinin sistemde soru yatmaması için başlangıç dozajı düşük tutulabilir.Bu tür bilgiler için
firmamız teknik danışmanlarımıza yada bölge bayilerimizdeki yetkili kişilere başvurunuz.
Analiz : Besleme suyu, kazan suyu ve kondens de Fineamin miktarı basit bir analiz kiti yada spektrofotometrik
yöntemle ölçülebilir.Ancak temel korozyon takibi, ürün aktif bileşeni ile değil sistem genelinde demir analizleri ile
yapılır.
Ambalaj : 60 ve 120 kg’lık polietilen variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır