FINEAMIN 88

su-aritma-kimyasallari
Düşük yada yüksek basınçlı buhar üretim sistemleri için uçucu bileşenlerden oluşan korozyon inhibitörü.
FİNEAMİN 88 alkali, tümüyle organik yapıda, kullanıma hazır bir ürün.
Farklı uçuculuk ve alkaliteye sahip nötralizan aminlerin karışımından oluşan bir üründür ve sistem genelinde en
uygun ph
değerinin oluşmasına ve stabil kalmasını sağlar. Çok kirli sistemler yada kirlenmiş kondens sistemleri varlığında
en uygun
ıslah programının oluşturulmasında teknik personelimize danışınız.
Kimyasal Özellikleri :
Yapı : Sıvı
Renk : Renksizden sarımsıya
Koku : Amin
Yoğunluk : ~ 1 gr/cm3 ( 20 OC )
PH : 12,5 ( 25 OC )
Çözünürlük : Suda çözünür
Diğer özellikler için Malzeme Güvenlik Formlarına bakınız
Zehirlilik Bilgisi : 2000 mg/kg’ dan yüksek LD50 değeri ile pazardaki diğer ürünlerin tamamına yakınından
daha az
zehirlilik etkisine sahip olması ile ayrılır.Diğer zehirlilik bigisi ve çevresel etkiler için ürün Malzeme Güvenlik
Formuna
bakınız.
Dozaj : Fineamin hiç katı bir bileşen içermediğinden sisteme herhangi bir yerden dozlanabilir. Degazör su fazı
tarafımızdan önerilen en uygun dozaj yeridir.
Herhangi bir FINEAMIN ıslahına başlamadan önce teknik personelimizin işletmenizi ziyaret etmesini, su
numunelerinden analizler yapmasını ve sistemi yerinde incelemesini sağlayınız. Bu size en uygun ürünün
seçilmesini, en
uygun yerden en uygun dozaj miktarı ile verilmesini sağlayacaktır.
Ürünün kimyasal ve fiziksel özellikleri ile kullanım sırasında alınması gereken bütün önlemleri içeren bilgileri
Malzeme
Güvenlik Formunda bulabilirsiniz. Herhangi bir kimyasal maddeyi kullanmadan önce Mazeme Güvenlik
Formlarını
okuyunuz, kullanım sırasında kullanıcıların görebileceği yerlerde bulundurunuz.
Ambalaj : 60 ve 120 kg’lık polietilen variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır.