FINEAMIN 90

su-aritma-kimyasallari
Yumuşak su yada deminaralize su kullanılan kapalı devre sistemleri için korozyon ve depozit/birikim önleyici kimyasal,
kullanıma hazır alkali, sıvı ürün
FİNEAMİN serisi ürünler 4. Kuşak ıslah programları olarak adlandırılan film yapıcı aminlerden oluşan bir ürün bütünüdür ve
en son teknoloji ıslah programı olarak verilmektedir. Bu alifatik aminler ve uçucu alkali aminlerden oluşan karışım kapalı
devre sistemlerinizde aşağıda belirtilen şekilde çalışır;
– Tüm sistemin korunması, besleme hattı, ara tank, eşanjörler, pompa gövdeleri..
– Koruma mikron boyutunda gerçekleşir, metal yüzeyleri elektrolit sıvının etkisinden korur,
– Korozyon engellediği gibi aynı zamanda mevcut depozit ve birikim zamanla yüzeylerden temizlenir.Bu etki, sirküle eden su
içerisinde periyodik olarakyapıln sertlik, silika, demir vb. analizlerin sonuçlerında görülen ani yada düzgün ve sürekli
artışlarla gözlenir.
– Sudaki kirliliklerin artış miktarına bağlı olarak sistem suyu zaman zaman boşaltılarak yeniden doldurulur ve kimyasal dozajı
yeniden yapılarak sistem temizlenene dek bu işleme devam edilir.
– Sistem için gereken ideal Ph değeri oluşturulur, sistem alkali halde asidik korozyona karşı da korunmuş olur,
Metal yüzeylerde koruyucu film tabakası oluşturan film yapıcı aminler, asit korozyonunu önleyen nötralize edici aminler ve
sistem genelinde depozit ve birikim oluşumunu engelleyen dispersantlardan oluşan ve tek dozaj yerinden beslenerek sistemi
komple koruma altına alan ürünlerden oluşmakatadır.
Kimyasal Özellikleri
Yapı : Sıvı
Renk : Renksizden sarımsıya
Koku : Amin gibi
Yoğunluk : 1,02 gr/cm3 ( 20 OC )
PH : > 10 ( 25 OC )
Çözünürlük : Suda çözünür Diğer özellikler için Malzeme Güvenlik Formlarına bakınız
Zehirlilik Bilgisi : 2000 mg/kg’ dan yüksek LD50 değeri ile pazardaki diğer ürünlerin tamamına yakınından daha az zehirlilik
etkisine sahip olması ile ayrılır.Diğer zehirlilik bigisi ve çevresel etkiler için ürün Malzeme Güvenlik Formuna bakınız.
Dozaj : Yumuşak su kalitesi ve silika içeriği ile sistemdeki mevcut kirliliklerin düzeyine bağlı olarak dozaj
değişebilir.Temizlik etkisinin sistemde soru yatmaması için başlangıç dozajı düşük tutulabilir.Bu tür bilgiler için firmamız
teknik danışmanlarımıza yada bölge bayilerimizdeki yetkili kişilere başvurunuz.
Analiz : Besleme suyu, kazan suyu ve kondens de Fineamin miktarı basit bir analiz kiti yada spektrofotometrik yöntemle
ölçülebilir.Ancak temel korozyon takibi, ürün aktif bileşeni ile değil sistem genelinde demir analizleri ile yapılır.
Ambalaj : 60 ve 120 kg’lık polietilen variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır.