FINEAMIN 91

su-aritma-kimyasallari
Açık çevrimli soğutma kuleleri için ağır metal içermeyen, tümüyle organik, çevre ile dost korozyon ve depozit
önleyici kimyasal
FINEAMIN 91, açık çevrimli soğutma kulelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, ileri düzey, son teknoloji krozyon
ve
depozit önleyici kimyasaldır.Metal yüzeylerde korozyonu engellerken, aynı zamanda özel geliştirilmiş formülasyonu
ile
yüzeyleri temizler, temiz tutar, plansız duruşları engeller ve bakım maliyetleri düşürür.
Depozit oluşumu, literatürde ?treshold etkisi ? olark bilinen mekanizma ile engellenir. Kristal aşamasında, çekirdek
çevresinde büyüme gerçekleşecekken, çekirdek kristal amorf yapıya dönüştürülür dolayısı ile bloke edilerek
birbirine ve
metal yüzeylere yapışmaları engellenir.
FINEAMIN 91, aynı zamanda havadan karışan safsızlıkları ve takviye sudan gelen depozit oluşturan maddeleri
askıda tutan
tek bir ıslah programı uygulamasına olanak verir.
FINEAMIN 91, soğutma kulelerinin su özelliğini depozit bölgede çalışmasına olanak verdiğinden, dozaja başlaması
ile
birlikte konsantrasyonun arttırılması ve bu şekilde su ve enerji tasarrufu sağlanırken daha yüksek alkalite, ph ve
iletkenlik
değerlerinde çalışmasına olanak sağlanır.
Avantajlar
– Diğer kimyasallara oranla geniş ph aralığında etkilidir,
– Depozit oluşumunu kontrol altında tutar,
– Birikime engel olur,
– Mükemmel bir korozyon kontrolü sağlar,
– Çevresel kirlilik oluşturmaz.
Kimyasal Özellikleri
Yapı : Çok kararlı yapıda sıvı
Renk : Renksizden sarımsıya
Yoğunluk : ~ 1,1 gr/cm3 ± 0,1 ( 20 OC )
PH : 3,5 ± 2,5 ( 25 OC )
Çözünürlük : Suda çözünür
Diğer özellikler için Malzeme Güvenlik Formlarına bakınız
Dozaj : Dozaj başlangıcında sistemin doyurulması için kule hacmi bazında şok dozaj yapılır. Pompa ile sürekli
dozaja
başlanır. İlk bir hafta içerisinde aktif bileşen değerleri analiz edilir. Gerekiyorsa bir yada iki kez daha şoklama
yapılır.
Dozaj sirkülasyon pompaları emiş hattına yapılacağı gibi doğrudan kule havuzuna da yapılabilir. En uygun dozaj
yeri ve
miktarı için teknik personelimize danışınız, sistemden alınacak su numunelerinde analizler yapılmasını sağlayınız.
Ambalaj : 60 ve 210 kg’lık polietilen variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır