FINEAMIN FINEALGA 25

su-aritma-kimyasallari
Soğutma ve proses suları için biyosit.
FİNEAMİN FINEALGA 25, endüstriyel sularda mikroorganizma üremesini etkin bir şekilde
kontrol eden ve organik
bileşenlerden oluşan bir üründür.
Koloni halinde yaşayan ve üreyen bakterilerin içinde bulunduğu sümüksü tabakanın
dağıtılmasına da olanak verir ve sistem
suyuna dağılan bakterileri anında yok eder, dördül amonyum tuzu bazlıdır.
Okside edici biyositlere ( sodyum hipoklorit, gaz klor vb. )ek olarak ve bu biyositlere karşı
bağışıklık kazanmış yada en
azından alışmış bakterilerin yok edilmesi için kullanılır.
Açık çevrimli soğutma kulelerinde, kapalı devrelerde, ham su ön arıtımında
kullanılır.Endüstriyel kullanım içindir, içme
suyunda, kullanım suyunda ve yerel su şebekelerinde kullanılması sakıncalıdır.
Özellikleri
Görünüm : Berrak, sarımsı sıvı
Koku : Amin gibi
Yoğunluk : ~1,04 gr/cm3 ± 0,05 ( 20 OC )
PH : 4 – 9 ( 25 OC )
Çözünürlük : Suda tümüyle çözünür
Donmaya karşı duyarlılık : ? – 3 OC
Parlama noktası : Ürün yanıcı ve uçucu bileşenlerden oluşmamaktadır.
Dozaj : Sirküle eden suda, sistem kirliliğine bağlı olarak teknik personelimizin belirleyeceği
miktar ve sıklıkta, şok dozaj
olarak verilir. Uygulama öncesi ve sonrasında sistem suyunda periyodik olarak uygun çeşitlilikte
besi ortamlarıyla bakteri
sayımı yapılması önerilir.
Ambalaj : 30, 60 ve 210 kg’lık polietilen bidon ve variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2
yıldır.