FINEAMIN FINEALGA ME

su-aritma-kimyasallari
Soğutma ve proses suları için biyosit.
FİNEAMİN FINEALGA ME, endüstriyel sularda mikroorganizma üremesini etkin bir şekilde kontrol eden ve
organik
bileşenlerden oluşan bir üründür.
Okside edici biyositlere ( sodyum hipoklorit, gaz klor vb. )ek olarak ve bu biyositlere karşı bağışıklık kazanmış
yada en
azından alışmış bakterilerin yok edilmesi için kullanılır.
Açık çevrimli soğutma kulelerinde, kapalı devrelerde, ham su ön arıtımında kullanılır.Endüstriyel kullanım
içindir, içme
suyunda, kullanım suyunda ve yerel su şebekelerinde kullanılması sakıncalıdır.
FİNEAMİN FINEALGA ME, literatürde ¨ Lejyonel Hastalığı ¨ olarak bilinen enfeksiyona neden olan
Legionella
pneumophila ve Legionella gormanii bakterilerine karşı yüksek oranda etkili olmanın yanı sıra Sülfit İndirgeyen
Bakteri
( SRB ) türüne karşı etkili tek aktif madde olan izotiazolin bileşenini içerir.
Giriş Ph aralığında etkilidir, 6,5 – 9,5 ph aralığında mükemmel çalışır.
Özellikleri
Görünüm : Berrak, sarımsı sıvı
Koku : Amin gibi
Yoğunluk : ~1,04 gr/cm3 ± 0,05 ( 20 OC )
PH : 4 – 9 ( 25 OC )
Çözünürlük : Suda tümüyle çözünür
Donmaya karşı duyarlılık : ? – 3 OC
Parlama noktası : Ürün yanıcı ve uçucu bileşenlerden oluşmamaktadır.
Dozaj : Sirküle eden suda, sistem kirliliğine bağlı olarak teknik personelimizin belirleyeceği miktar ve sıklıkta,
şok dozaj
olarak verilir. Uygulama öncesi ve sonrasında sistem suyunda periyodik olarak uygun çeşitlilikte besi
ortamlarıyla bakteri
sayımı yapılması önerilir.
Ambalaj : 30, 60 ve 210 kg’lık polietilen bidon ve variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır.