FINEAMIN HAL DC

su-aritma-kimyasallari
Gıda sektörü için geliştirilen kazan kimyasalı
FİNEAMİN HAL DC gıda söktöründe kazan besi suyuna uygulanan ve FDA onaylı aktif maddelerden
oluşan bir üründür. FİNEAMİN HAL DC yumuşak suya uygulandığı gibi öneriler doğrultusunda belirli
oranda sertlik içeren sularda dahi kullanılabilir.Demineralize sularda kullanılmasında sakınca yoktur.
FİNEAMİN HAL DC kazan, buhar ve kondens dönüşü sularında korozyona neden olan ve degazör sonrası
suyun içinde çözünmüş halde varolan oksijeni bertaraf eder. Ürünün içerdiği komponetler buhar fazına
geçmediği için kazan suyunda kalır ve blöflerle sistemden uzaklaştırılır.Özellikle saf buhar üretimi gerektiren
ve gıda ile buhar temasının doğrudan olduğu sistemlerde kullanılması önerilir. FİNEAMİN HAL DC gıda
endüstrisinde ve hastahaneler de, her türlü kazan suları için kabul edilmiş bir üründür.Avrupa Kazan ve Buhar
Sistemleri Gözetim ve Kontrol Birliğinin ön gördüğü şartları yerine getirir. Üründe kullanılan oksijen
giderici, gıda endüstrisinde buharın veya kullanım suyunun gıda ürünleri ile doğrudan temas halinde dahi
emniyetli maddeler sınıfındadır ( FDA Regulations Safe Substances sec. 182.3013 ). Ürün içerisinde bulanan
diğer hammaddelerin FDA onay kodu: FDA Regulations Boiler Water Additives sec. 173.310
Kimyasal Özellikleri
Yapı : Sıvı
Renk : Renksizden sarımsıya
Koku : Amin gibi
Yoğunluk : 1,08 gr/cm3 ± 0,1( 20 OC )
PH : > 10 ( 25 OC )
Çözünürlük : Suda çözünür Diğer özellikler için Malzeme Güvenlik Formlarına bakınız
Zehirlilik Bilgisi : FİNEAMİN HAL DC toksikolojik olarak tehlikeli olmayan maddeler sınıfına dahil edilir.
( LD50 >5000 mg/kg ( Fare ); WGK : 1 ( Doğal sularda en düşük tehlike sınıfı )
Dozaj : Yumuşak su kalitesi ve silika içeriği ile sistemdeki mevcut kirliliklerin düzeyine bağlı olarak dozaj
değişebilir.Temizlik etkisinin sistemde soru yatmaması için başlangıç dozajı düşük tutulabilir.Bu tür bilgiler
için firmamız teknik danışmanlarımıza yada bölge bayilerimizdeki yetkili kişilere başvurunuz.
Analiz : Sistem genelinde yukarıda belirtilen değerle ve bu değerdeki değişim ile kimyasalın performansı
takip dilir.
Ambalaj : 60 ve 120 kg’lık polietilen variller. Orjinal ambalajlarda raf ömrü 2 yıldır