Reçineler

reçine su arıtma
Reçineler QA modeller iyon değiştirici reçinelerdir. 5”M, 5”, 7”, 10”, 20” boylarında SX, BX, AX modelleri bulunur. QA-CF kuvvetli katyonik reçineler yumuşatma sistemleri içindir. QA-AF kuvvetli anyonik reçineler nitrat giderimi içindir. QA-LM mixed bed reçineler demineralizasyon içindir.